Idegen nyelvi témahét

Süssük ki közösen

Let’s cook it up together – Backen wir zusammen

2015. október 16-22.

Tarján Katalin

angol nyelvtanár 

 

Galéria 

 

 

 

Az idegen nyelvi témahét programjainak megvalósítására a KERI Napok keretében 2015. október 16. és 2015. október 22. között került sor iskolánkban.

Az ételkészítési versenyt 2015. október 21-én valósítottuk meg az iskola udvarán reggel kilenc és délután egy óra között, egy napot vártunk a kedvező időjárásra. 15 csapat vett részt a programon, minden csapat kapott 3000 Ft értékű nyersanyagot, valamint tűzifát, a többi kellékről (edények, konyharuha, eszközök stb.) a csapatok maguk gondoskodtak. Mivel az Erasmus + pályázat keretében diákjaink 2015 nyarán Portugáliában, Máltán, Németországban, Spanyolországban vettek részt szakmai gyakorlaton, ezért alakultak ezeket az országokat képviselő 4 fős diákcsapatok, valamint angol és német célnyelvi országok gasztronómiáját reprezentáló szintén 4 tagú csapatok. A csapatok zöme osztálytársakból állt, a célnyelvi országokat kihúzták az osztályfőnökök. Az iskola vendéglátó szakoktatói zsűrizték az elkészült ételeket. Az első három helyezett csapat tortát, süteményt kapott az elért kiváló eredményért. Az első helyezett az 1/13. V csapata bécsi szeletet készített, a második a 10. K csapata káposztalevessel, a harmadik a 2/12. K csapata pörkölttel és tésztával.

2015. október 21-én angol és német prózamondó versenyre került sor 11 órától 2 tanteremben, minden osztályból 1 fő angolul, 1 fő németül tanuló diák vett részt. Az idegen nyelvi tanárok pontozták a fiatalok teljesítményét, első sorban a kiejtést, a folyamatosságot, valamint a történet előadásmódját figyelték. Szintén ezen a napon került sor egy idegen nyelvi reklám előadására: osztályonként egy diák vett részt. A próza szövegét a diák a felolvasás előtt 10 perccel ismerhette meg, a reklámokat az osztályfőnökök húzták ki előre osztályonként. Az eredményes szereplésért a részt vett diákok csokoládét kaptak.

A keresztrejtvény kitöltő versenyen a 9. V, 12. KV, valamint az 1/13. V osztály tanulói vettek részt 2015. október 19-én kétszer egy órában. Aszerint, hogy milyen nyelvet tanulnak, német-, illetve angol keresztrejtvényeket kaptak a felügyelő tanároktól. Az elkészült munkákat az idegen nyelvi órákon közösen értékelték, megbeszélték. Az angol keresztrejtvényeket Visnyovszkyné Fehér Ágnes, a német feladatokat Manyasz Tímea állította össze és javította ki.

Filmek, videók vetítésére 2015. október 19-én került sor a tornaszobában, a 107-es és a 109-es teremben, valamint a ruházati kabinetben 2-2 órában angol és német nyelven, idegen nyelvű felirattal. A filmek megtekintése után a diákoknak kérdésekre kellett válaszolnia, vagy feleletválasztós tesztet töltöttek ki. A programokon a 10. K, 10. V, 2/12. V, 1/13. K, 2/12. K, 2/14. K osztályok tanulói vettek részt. A vetítés jól sikerült, főleg a felsőbb évfolyamosok számára jelentett szép élményt.

Társasjátékokat játszottak a diákok: activity-t, scrabble-t, bingót, taboo-t, szókártyás játékot 2015. október 19-én és 20-án. A részt vett osztályok: 2/12. K, 2/12. V, 11. KV.

Szakmai szókincsbővítő feladatokat oldottak meg kereskedő, bolti eladó, valamint eladó szakmát tanuló diákjaink az élelmiszer kabinetben angolul és németül 2015. október 19-én és 20-án 1-1 tanóra keretében. A program a 2/12. K, 3/11. K, 1/13. K és 2/14. K osztályokban zajlott Kovács Zoltán és Tarján Katalin szaktanárok szervezésével és vezetésével.

Power Point program segítségével élménybeszámolót tartottak az Erasmus + pályázat résztvevői, diákok és tanárok a máltai, spanyol, portugál és német egy hónapos szakmai gyakorlatról. Rengeteg fényképet mutattak be, az érdeklődő diákok hasznos információkat kaptak a külföldi gyakorlat részleteiről.

Visnyovszkyné Fehér Ágnes, Manyasz Tímea előkészítette és megvalósította a matematika oktatását idegen nyelven a 11KV és a 12. KV osztályokban 2015. október 19-én.