i

 

 

 

A közlekedési szabályok gyakorlati alkalmazásának kézikönyve című kiadvány megtekintése

 

>>itt>>

 

 

 

Pályaválasztási kisfilmünk


 

 

Szakmák bemutatása

 

         
Szakács  Pincér-vendégtéri szakember  Cukrász  Kereskedelmi értékesítő  Kereskedő és webáruházi technikus 


Életképek a Keriből


 

 

 

A 2020/2021-es tanévre vonatkozó különleges eljárásrend koronavírus idején

 

Esemény, feladat

felelős/ök

ellenőrző

Munkacsoportok megalakítása a koronavírus fertőzés terjedésének megakadályozására, a különleges helyzetek kezelésére

Intézményünkben az alábbi munkacsoportokat hoztuk létre:

 • digitális munkacsoport,
 • oktatásszervezési munkacsoport, 
 • egészségügyi munkacsoport

 

A digitális munkacsoport tagjai:

 • általános igazgatóhelyettes,
 • rendszergazda,
 • informatikatanár.

 

A csoport feladatai:

 • digitális oktatás támogatása:
 • a tanulókkal, szülőkkel, oktatókkal történő kapcsolattartás kereteinek és digitális támogatásának meghatározása;
 • tanulási lehetőségek formáinak meghatározása;
 • a rendelkezésre álló infrastruktúra (technikai eszközök és azok állapota, internetelérés, kölcsönözhető eszközök és azok állapota, használt ingyenes és előfizetett szolgáltatások köre, szociális körülmények) aktuális állapota felmérésének rendjének kialakítása,
 • az intézmény tulajdonában lévő digitális eszközök tanulók és dolgozók számára való használati („kölcsönzési”) rendjének kidolgozása.

 

Az oktatásszervezési munkacsoport tagjai:

 • igazgató,
 • általános igazgatóhelyettes,
 • nevelési igazgatóhelyettes,
 • szakmai igazgatóhelyettes.

 

A csoport feladatai:

 • eltérő csengetési rend kialakítása,
 • osztályok rendkívüli elhelyezése,
 • a büfé használati rendjének kialakítása,
 • gyakorlat szervezése (tömbösítés, egyéni képzési utak lehetőségei);
 • a tanítási és közösségi terek használatának szabályai, ellenőrzés rendje;
 • az intézményben zajló tanulási, nevelési, közösségi programokban való tanulói részvétel szabályainak meghatározása;
 •  szülői tájékoztatók, értekezletek rendje;
 • az esetleges felmentések szabályozása.

 

Az egészségügyi munkacsoport tagjai:

 • igazgató,
 • szakmai igazgatóhelyettes,
 • gazdasági ügyintéző.

 

A csoport feladatai:

 • az épületbe való belépéssel kapcsolatos szabályok kialakítása,
 • a takarítással, a tisztítással, a fertőtlenítéssel kapcsolatos feladatok, szabályok, ellenőrzési rend meghatározása,
 • távolságtartás szabályainak meghatározása,
 • a maszk vagy más védőeszköz használata szabályainak kialakítása,
 • tünettel rendelkező személy azonosítás esetén teendő intézkedések szabályainak kialakítása,
 • a központilag meghozott járványügyi szabályok iskolai alkalmazásának rendjének kialakítása.

igazgató

főigazgató

Iskolába történő bejövetelre vonatkozó szabályok

 

Az iskolába kizárólag egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató személy léphet be.

 

Az első tanítási nap előtt az osztályfőnökök tájékoztatják a tanulókat, hogy az első tanítási napon minden tanulónknak maszkban kell megjelennie.

 

Az első tanítási napon minden tanuló tájékoztatást kap a koronavírus járvánnyal kapcsolatos intézményi intézkedésekről.

 

Az első tanítási napon minden tanulóval kérdőívet töltetünk ki, hogy kiszűrjük azokat a tanulókat, akik veszélyeztetettek a koronavírus miatt!

 

oktatók, portás

osztályfőnökök

 

iskolavezetés

Az iskolába belépő személyeknek

 1. Kézfertőtlenítés kötelező!
 2. Az egészségügyi maszk viselése, mindenki védelme érdekében kötelező!
 3. Belépésnél mindenki lázát ellenőrizni kell!
 4. A 1,5 méteres távolság betartása kötelező!
 5. Hivatalos ügyek miatt érkezők nevét, születési helyét a portán dokumentálni kell!
 6. Az emeletre hivatalos ügyeket intéző személyek csak egyesével engedhetők fel!

 

portás, ügyeletes oktatók

iskolavezetés

Tanórák rendje

 1. Azokban a tantermekben, csoportbontásra kijelölt termekben, ahol az előírt 1,5 méteres védőtávolság nem tartható a védőmaszk használata kötelező, ahol tartható ott a védőmaszk használata ajánlott.
 2. A terembe belépő és a termet elhagyó oktató köteles a kézfertőtlenítőt használni. A tanulók figyelmét is fel kell hívni a gyakori fertőtlenítésre, ha elhagyják a termet.
 3. A tanórai munka és az írásbeli számonkérés esetén javasolt a saját segédeszköz (toll, ceruza, számológép stb.) használata.
 4. Az írásbeli dolgozatokat 24 órás várakozási idő betartása után kell kijavítani a higiénés szabályok betartása mellett.
 5. Testnevelésórákat, amíg az időjárás engedi, lehetőleg a szabadban kell tartani.

oktatók

iskolavezetés

Szünetek rendje

 

 1. Az egészségügyi maszk használata kötelező mindenki védelme érdekében!
  1. Étkezés, ivás idejére természetesen levehető! Előtte, utána viselése kötelező
  2. A folyosókon, mellékhelységekben a maszk használata kötelező.
 2. Mellékhelységekben egyszerre csak annyi tanuló tartózkodhat, ahány fülke van. A mellékhelységek használatát követően kötelező a fertőtlenítő kézmosóval történő kézmosás.
 3. Kötelező jelezni a folyosóügyeletes tanárnak vagy a takarító személyzetnek, ha a fertőtlenítő kézmosó elfogyott, eltűnt.
 4. A szünetről történő visszaérkezéskor kötelező a kézfertőtlenítő használata.
 5. A folyosón kötelező az 1,5 méteres távolság betartása.
 6. A tanulók csak a saját osztálytermükben és az osztálytermükhöz tartozó folyosón tartózkodhatnak a szünet ideje alatt, más termekbe és más folyosókra nem mehetnek át. (kivétel csoportbontás esetén a másik terembe való átvonulás, illetve a büfé igénybevétele esetén)
 7. A szünetekre való kiengedés váltva történik. A tanulók minden második szünetben hagyhatják el a tantermet, tölthetik el a szünetet a zsibongóban és a folyosón, mehetnek le a büfébe. Az időjárás függvényében javasolt az iskolaudvarra való levonulás. A mosdók használata nincs akadályozva, de a védőtávolság betartása kötelező.
 8. A szünetekben fokozottan ügyelni kell a termek természetes szellőztetésére, ha szükséges órák alatt is gyakrabban kell szellőztetni.

oktatók, folyosói ügyeletesek, hetesek

iskolavezetés

Büfé használata.

 1. A büfé előtt a 1,5 méteres távolság betartása kötelező.
 2. A tanulók a büfét minden második szünetben használhatják.

Büfét működtető,

ügyeletes oktató

iskolavezetés

Fertőtlenítési szabályok

 1. A gyakran érintett felületeket rendszeresen – legalább két óránként - fertőtleníteni kell!
 2. A mellékhelyiségeket, lépcsőket, folyosókat, öltözőket a tanórák alatt, azokat a termeket és a termekben lévő eszközöket, ahol csoportváltás történik, az órák közti szünetekben kell fertőtleníteni.
 3. A szakmai gyakorlati órák megkezdése előtt kötelező a szappanos kézmosás vagy alkoholos kézfertőtlenítés. A gyakorlatokon a tanulói csoportok váltása közötti fertőtlenítés az oktató és a műszaki vezető feladata. A védőtávolság betartása a gyakorlati órákon is kötelező.
 4. A fertőtlenítés tényét a kifüggesztett nyomtatványokon minden esetben dokumentálni kell.

-           

takarító személyzet, oktatók, műszaki vezető

iskolavezetés

Kapcsolattartás

 1. Kerülni kell minden olyan összejövetelt, rendezvényt, eseményt, ahol nem tarható a biztonságos távolság.
 2. A szülőkkel lehetőség szerint online kell a kapcsolatot tartani.

 

oktatók

iskolavezetés

Tennivalók vírusfertőzés gyanúja esetén

 1. Ha a tanuló a tanítási nap folyamán a koronavírus fertőzés tüneteit észleli magán, azt jelzi a szaktanárnak és osztályfőnöknek.
 2. A tanulót elkülönítjük, amíg a szülő gondoskodik a hazajuttatásáról.
 3. Az osztályfőnök értesíti a szülőt a betegség gyanújáról.
 4. A szülő köteles értesíteni a háziorvost, aki megteszi a szükséges intézkedéseket.
 5. Ha az iskola bármely dolgozója a koronavírus fertőzés tüneteit észleli magán, azt jelzi az intézményvezetőnek,  haladéktalanul elhagyja az iskola épületét, jelentkezik a háziorvosánál.
 6. Az intézményvezető haladéktalanul jelzi a Szakképzési Centrum vezetésének a gyanús esetet először telefonon, majd elektronikus levélben.
 7. A tanuló és a dolgozó csak orvosi igazolás felmutatásával jelenhet meg újra az iskolai foglalkozásokon.

oktatók, osztályfőnökök, intézményvezető,

szülők

 

iskolavezetés

Tennivalók pozitív COVID 19 teszt esetén

 1. Ha tanuló vagy a dolgozó koronavírus tesztje pozitív, azt azonnal jeleznie kell az iskolavezetésnek, tanuló esetében az osztályfőnökének vagy az iskolavezetésnek.
 2. A bejelentés azoknak a dolgozóknak is kötelező, akik nem az intézmény alkalmazottai, de rendszeresen munkát végeznek az épületben: óraadók, portás, takarítók, védőnő, az iskolai büfé alkalmazottja, iskolaőr.
 3. A pozitív eredményről azonnal tájékoztatjuk a Szakképzési Centrum főigazgatóját, és a Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályát.
 4. Ha a tanuló koronavírus tesztje pozitív, és az előzmények indokolják, a Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának és a fenntartó állásfoglalásának kikérése után az intézmény igazgatója határozatba foglalja döntését a digitális munkarendre való átállásról. A határozatban szerepelnie kell a döntéssel érintett tanulócsoportoknak, osztályoknak és a megváltozott tanrend időtartamának.
 5. Ha a dolgozó koronavírus tesztje pozitív, a fenntartó és a Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya utasítása szerint járunk el.
 6. Ha az a döntés születik, hogy egyes osztályok vagy az iskola tanulói nem látogathatják az intézményt, attól a naptól átállunk a digitális munkarendre mindaddig, amíg engedélyt nem kapunk a jelenléti oktatásra.

 

 

 

 

 

 
ginop

gin

 

 

 

 

 

 

Sajtóközlemény 

 

2017. december 1-től a Salgótarjáni Szakképzési Centrum és tagintézményei közreműködésével elindult a GINOP 6.2.3-17-2017-00040-es projekt.

 

A kedvezményezett neve:

Salgótarjáni Szakképzési Centrum

 

A projekt címe:

A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése

 

A szerződött támogatás összege:

550.000.000 Ft

 

A támogatás mértéke: 100%

 

A projekt tervezett befejezési dátuma:

2020. május 31.

 

A projekt azonosító száma:

GINOP-6.2.3-17-2017-00040 

 

Jelentkezz Péknek és részesülj a

Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjban

További részletekért kattintson IDE!

Érettségire épülő szakképzések

 

További információkért kattintson IDE!