Az egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségei

 

Hivatkozás: Szakmai program: 40. oldal és 61. oldal

Iskolánk a testnevelésórák keretein kívül is kínál lehetőségeket a diákjainak, hogy játéklehetőséget biztosítson nekik, és kielégítse mozgásigényüket. A foglalkozások időpontját minden tanév elején a testnevelők a diákönkormányzattal egyeztetve határozzák meg az iskolavezetéssel történő egyeztetés után. 

 

 

Tanórán kívüli foglalkozások

 

A tanórán kívüli foglalkozásokat minden tanév október elsején hirdetjük meg a tanulók igényei és érdeklődése alapján.

A tanórán kívüli foglalkozások típusai:

 

Az igazgató minden év április 15-ig teszi közzé a tájékoztatót a választható tantárgyakról.

A nem kötelező tantárgy tanítását végző tanár személyére az előző tanév végéig az érintett tanulók tehetnek javaslatot az iskola igazgatójánál, aki ezt a tantárgyfelosztás elkészítésénél oktatásszervezésileg megoldható módon figyelembe veszi.

A közép szintű érettségi vizsgára való felkészítést az alábbi tantárgyakból vállaljuk:

·         Vendéglátóipari ismeretek

·         Földrajz

·         Testnevelés

 

Személyi és tárgyi feltételeink alapján, ill. a diákok igényeinek megfelelően emelt szintű érettségi vizsgára való felkészítést vállalunk az alábbi tantárgyakból:

 

A tanuló a tanév során egy alkalommal az igazgató engedélyével módosíthatja választását.

Az iskolába újonnan beiratkozó tanuló, illetve a szülő a beiratkozáskor írásban adhatja le a tantárgyválasztással, valamint a felkészülési szint megválasztásával kapcsolatos döntését az iskola igazgatójának.