A digitális munkarend szerinti feladatellátás rendje

 

a)     tanulmányi munka:

·        a tanulmányi előrehaladás biztosítása:

o   a pedagógusok az érvényben lévő órarend szerint napi rendszerességgel küldik a tananyagot a tanulók számára a Kréta rendszeren keresztül,

o   a tananyagot a helyi tanterv, a szakmai és érettségi vizsga követelményeihez igazítják,

·        internetes információforrások, amelyek a tanulás támogatását szolgálják:

o   Digitális Módszertár (https://tka.hu/tudastar_kereso,

o   Dover Nyelviskola Elearning (https://doverelearning.com,

o   Google Classroom,

o   LearningApps (https://learningapps.org),

o   Az M5 oktatási-kulturális csatorna oktatási tartalmai a Nemzeti Audiovizuális Archívumban (https://nava.hu/free/m5/),

o   A Mozaik Kiadó mozaWeb honlapja (https://www.mozaweb.hu),

o   Nemzeti Köznevelési Portál (http://www.nkp.hu),

o   Okosdoboz (http://www.okosdoboz.hu),

o   Redmenta ((http://www.redmenta.hu),

o   Sulinet Tudásbázis (http://tudasbazis.sulinet.hu),

o   Videotanár (http://videotanar.hu/),

o   Zanza.tv (https://zanza.tv/).

 

·        a pedagógusok munkájának ellenőrzését az iskolavezetés végzi az alábbi beosztás szerint:

 

Osztály

Vezető

9. V

Mészáros Judit

1/9. K

Barta Rita

1/9. V

Mészáros Judit

1/9. Vsz

Füzesi Tamás

10. V

Barta Rita

2/10. C

Mészáros Judit

2/10. K

Füzesi Tamás

2/10. Vp

Mészáros Judit

2/10. Vsz

Mészáros Judit

11. KV

Barta Rita

3/11. Vf

Széplaki Péterné

3/11. K

Széplaki Péterné

3/11. Vp

Széplaki Péterné

3/11. Vsz

Széplaki Péterné

12. K

Barta Rita

12. V

Barta Rita

Szé/12/1

Füzesi Tamás

Szé/13/2

Füzesi Tamás

5/13. KV

Füzesi Tamás

Ksz/11. C

Széplaki Péterné

 

·        a munka ellenőrzésére a Kréta rendszert használjuk,

·        az ellenőrzés gyakorisága: hetente,

·        a számonkérés módja: online felületen keresztül teszt kitöltése, házi dolgozat elkészítése, projektmunka,

·        a számonkérés rendszeressége a PP-ban megfogalmazottak szerint,

·        a tanulmányi követelmények teljesítése: a tanuló a tanévet abban az esetben teljesíti sikeresen, ha az eddigi érdemjegyeinek és az online beszámoltatások érdemjegyeinek átlaga szerint eléri az elégséges szintet.

 

 

b) a munkavégzés formái, rendje:

·        a pedagógusok, óraadó kollégák otthonról végzik a feladataikat (az iskolai hálózat otthoni elérését biztosítjuk a virtuális magánhálózat működtetésével),

·        a szükséges eszközöket biztosítjuk az iskolától való kölcsönzéssel (átvételi elismervény kötelező),

·        a munka dokumentálása a Kréta rendszerben történik,

·        az iskolavezetés tagjai 2020. március 20-ig hivatali munkarend szerint tartózkodnak az iskola épületében, a 2020. március 23-tól 2 vezető beosztás szerint hivatali rendben, 2 vezető otthoni munkavégzéssel teljesíti a feladatait.

 

c) a tantárgyi struktúrától való eltérés:

·        a digitális tanrendben is az eddig érvényben lévő órarendet követve dolgozunk, kivételt képez a 10., 11. évfolyamos szakközépiskolai képzésben tanulószerződéssel rendelkező tanulók gyakorlati képzésének, beszámoltatásának módja

(a gazdálkodókkal történő egyeztetés után kiderült, hogy nem tudják biztosítani a járványügyi szempontból megfelelő körülményeket a tanulók számára, ezért a tanulók nem járnak a gyakorlatokra)

·        a 10., 11. évfolyamos tanulószerződéssel gyakorlatot teljesítő tanulók számára projektfeladat kerül meghatározásra, amelyet 2020. április 15-re kell teljesíteniük, és elektronikus formában eljuttatni a szakoktatóiknak (felelős szaktanár).

osztály

felelős

2/10.K

Palaticzky Anett

2/10.Vsz

Herczegné Vallus Andrea

2/10.Vp

Boda Csaba

2/10.C

Dede Boglárka

3/11.K

Pópity Marianna

3/11.Vsz

Dede Boglárka

3/11.Vp

Harkai Miklós Zoltánné

3/11.Vf

Boda Csaba

 

·        Ennek alapján és az eddigi érdemjegyeiket beszámítva kapják meg a tanév végi osztályzataikat.

 

 

d) a kapcsolattartás formái:

tanulók, szülők:

·        a tanulók értesítése folyamatos az iskola honlapján, Facebook oldalán és a Krétán keresztül,

·        a szülők értesítése szintén ezeken a felületeken keresztül történik,

·        a digitális eszközökkel nem rendelkező tanulókat postán értesítettük a teendőkről,

·        a tanulók számára biztosítjuk a digitális eszközöket (laptopot kölcsönözhetnek),

·        ha igény érkezik, biztosítjuk az elkülönített tanulást az iskola számítógépes termeiben.

kollégák, munkatársak:

·        a kapcsolattartás legfőbb módja a közös Facebook csoport, illetve a telefon.

 

 

Salgótarján, 2020. március 17.

 

 

Barta Rita

tagintézmény-vezető