Salgótarjáni Szakképzési Centrum

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája

Cím: 3100 Salgótarján, Zemlinszky Rezső út 4.

OM azonosító: 203 048

Telefonszám:  32/412-504

 

Faxszám: 32/510-290

Honlap: http://ker-st.hu

Email cím: kvsz@ker-st.sulinet.hu

Tagintézmény-vezető: Barta Rita

Pályaválasztási felelős: Barta Rita

Nyílt nap: 2018. december 10. és december 11. 16.00 óra (beosztás szerint)

 

 

KÍNÁLATUNK

Képzési forma

Tagozat kód

Kimeneti lehetőségek

Felvehető létszám

szakgimnázium

4111

kereskedelmi ágazat; 4+1 év

(érettségi vizsga után egy év alatt kereskedő szakma)

34 fő

szakgimnázium

4112

vendéglátóipari ágazat; 4+1 év

(érettségi vizsga után egy év alatt vendéglátás-szervező szakma

34

szakközépiskola

4213

3+2 év eladó szakma (34 341 01), majd érettségi

28 fő

szakközépiskola 4214 3+2 év szakács szakma (34 811 04), majd érettségi

28 fő

szakközépiskola 4215 3+2 év fogadós szakma (34 811 01), majd érettségi 14 fő
szakközépiskola 4216 3+2 év édesipari termékgyártó szakma (34 811 03), majd érettségi

14 fő

Kollégiumi elhelyezés: biztosított

 

SZAKGIMNÁZIUMBAN

Az első négy évben az általános műveltséget megalapozó - közismereti – tantárgyakat, illetve az ágazatnak megfelelő szakmai tantárgyakat tanulnak a diákok. A negyedik év érettségi vizsgával zárul, a 4 kötelező közismereti tantárgy (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv) mellett az ötödik kötelező vizsgatárgy a szakmai tantárgy. (Az öt kötelező tantárgy mellett a tanuló választásának, továbbtanulási szándékainak megfelelően további tantárgyakból is tehet érettségi vizsgát.) A tanuló választásának megfelelően a szakmai érettségi szakmai végzettséget is adhat. A kereskedelem ágazatban tanulók eladó szakmát, a vendéglátóipar ágazatban tanulók pincér szakmát szerezhetnek. Az ötödik évfolyam elvégzése után az ágazatnak megfelelő magasabb OKJ végzettséget lehet szerezni. Érettségire épülő választható szakmák jelenleg a Kereskedő és a Vendéglátásszervező.

Angol vagy német nyelvet tanulhat mindenki annak megfelelően, hogy az általános iskolában melyik idegen nyelv tanulását kezdte meg.

 

SZAKKÖZÉPISKOLÁBAN

 

A szakközépiskola első három évfolyamán a szakképesítés megszerzéséhez szükséges közismereti képzés, valamint szakmai elméleti és gyakorlati oktatás folyik; további két évfolyamon pedig érettségi vizsgára való felkészítő képzés zajlik. Tanulóink a 9. évfolyamon az iskolai tanműhelyekben sajátítják el a szakma alapjait. A sikeres szintvizsga után a 10-11. évfolyamon tanulószerződés keretében gazdálkodó szervezeteknél teljesítik gyakorlatukat, míg a szakmai elméleti és közismereti képzés az iskolai órákon történik.

A szakmai bizonyítvány megszerzése után az itt tanulóknak lehetőségük van arra, hogy az érettségi vizsgára is felkészüljenek. Két év alatt magas óraszámban tanulva a közismereti tárgyakat érettségi bizonyítványt szerezhetnek (4 közismereti tantárgyból kell vizsgát tenniük).

A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók jelentkezhetnek az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programba. Alkalom nyílik számukra a fejlesztésre, felzárkóztatásra, korrepetálásra, ezen kívül különféle juttatásokat is kaphatnak. Reményeink szerint a kiemelt figyelem eredményeképpen a hátránnyal induló tanulóink is sikeres szakmai vizsgát fognak tenni.

A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE

A 9. évfolyamra jelentkezőket pontszám szerint sorba rendezzük. A pontszámok megállapításánál figyelembe vesszük a 7. osztályban év végén és a 8. osztályban félévkor kapott osztályzatokat a következő tantárgyakból: irodalom, magyar nyelv, történelem, matematika, idegen nyelv (maximálisan 50 pont). Az így készült rangsor lesz az a felvételi jegyzék, amely alapján kialakul a felvettek végleges névsora. Egyenlő pontszám esetén sorrendben a matematika, idegen nyelv, irodalom, magyar nyelv, történelem tantárgyak jegyei alapján rangsoroljuk a jelentkezőket. Azoknál az SNI-s vagy BTM-s tanulóknál, akik valamelyik tantárgyból az értékelés alól való felmentés miatt nem hoznak érdemjegyet, az értékelt tantárgyak átlagát számítjuk be a hiányzó jegynél. Mind a szakgimnáziumi, mind a szakközépiskolai képzés esetében szükséges egészségügyi és pályaalkalmassági vizsgálat.

Célkitűzéseink

Széleskörű, magas szintű általános műveltség megszerzése, amely alapfeltétele a szakmai sikereknek és a felsőfokú intézményekben történő továbbtanulásnak.

A kereskedelem és vendéglátás számára szakmailag jól felkészült, a legkorszerűbb gazdasági és technológiai ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése.

Az oktatott szakmákhoz elengedhetetlen képességek, készségek fejlesztése.

Azoknak a körülményeknek a megteremtése, amelyek jó közérzetet, sokrétű tanórán kívüli program lehetőségét biztosítják a tanulóknak.