Felvételi tájékoztató 2021-22-es tanévre

 

nógrád megyei Szakképzési Centrum

Kereskedelmi és Vendéglátóipari technikum és szakképző iskola

Cím: 3100 Salgótarján, Zemlinszky Rezső út 4.

OM azonosító: 520332

Telefonszám:  32/510-290

Faxszám: 32/510-290

Honlap: www.ker-st.hu

Email cím: kvsz@kereskedelmi-nmszc.hu

Igazgató: Barta Rita

Pályaválasztási felelős: Barta Rita

Nyílt nap: Nyílt nap a járványhelyzet miatt nem lesz. Elektronikus úton kapnak tájékoztatót a szülők és tanulók, amelyet az általános iskolai Kréta rendszeren keresztül tanulmányozhatnak. Kérjük, figyeljék iskolánk honlapját, Facebook oldalát (NMSZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola), valamint információkat találnak az ikk.hu honlapon is.

Szülői értekezlet: Szülői értekezlet a járványhelyzet miatt nem lesz. Elektronikus úton kapnak tájékoztatót a szülők és tanulók, amelyet az általános iskolai Kréta rendszeren keresztül tanulmányozhatnak. Kérjük, figyeljék iskolánk honlapját, Facebook oldalát (NMSZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola), valamint információkat találnak az ikk.hu honlapon is.

 

KÍNÁLATUNK

 

Képzési forma

Tagozat kód

Jellemzők

Felvehető létszám

 

technikum

4111

Kereskedelem ágazat, 5 éves

Kimenet: érettségi + Kereskedő és webáruházi technikus szakma

32 fő

 

technikum

4112

Turizmus-vendéglátás ágazat, 5 éves

Kimenet: érettségi + Szakács szaktechnikus vagy Cukrász szaktechnikus vagy Vendégtéri szaktechnikus

32 fő

 

szakképző iskola

4211

Kereskedelmi értékesítő

32 fő

 

szakképző iskola

4212

Szakács

32 fő

 

szakképző iskola

4213

Cukrász

16 fő

 

szakképző iskola

4214

Pincér-vendégtéri szakember

16 fő

 

Kollégiumi elhelyezés: biztosított

 

 

TECHNIKUMBAN

Az öt év során elsődleges feladatunk a technikusi vizsgára való felkészítés, ezért a közismereti tudnivalók mellett nagy hangsúlyt kapnak a szakmai tantárgyak Az első két év ágazati alapoktatása során a tanulók megismerkednek a Cukrász szaktechnikus, a Szakács szaktechnikus és Vendégtéri szaktechnikus szakma alapjaival, és 10. osztály végén dönthetnek arról, hogy melyiket szeretnék tanulni a következő három évben. A 11., 12. és 13. évfolyamon duális képzés folyik, azaz a tanulók az iskolai szakirányú oktatás mellett gazdálkodóknál sajátítják el a választott szakmát.

A diákok a négy közismereti tárgyból tesznek érettségi vizsgát, a technikusi szakképesítés szakmai vizsgája lesz egyben az ötödik, emelt szintű érettségi tárgy. A 13. évfolyam végi sikeres vizsga után két oklevelet kap a tanuló: megkapja az érettségi bizonyítványát, és a technikusi végzettséget igazoló oklevelet. A technikusi vizsga emelt szintű szakmai érettségi vizsgának számít, ez könnyebbé teszi a bejutást a szakirányú felsőoktatási intézményekbe. A tanulók kilencedik osztálytól kezdve havi rendszerességgel ösztöndíjat kapnak.

 

SZAKKÉPZŐ ISKOLÁBAN

A tanulók három tanév alatt készülnek fel a szakmai vizsgára. A képzés során a szakmai elmélet és gyakorlat van a középpontban, de emellett közismereti oktatás is zajlik. A 9. évfolyamon ágazati alapismereteket sajátítanak el a tanulók, és 10. osztályban kezdik meg a választott szakma tanulását. Az első évben a gyakorlati órák az iskolai tanműhelyekben folynak, az évet ágazati alapvizsgával zárják a tanulók. A 9. évfolyam végén van mód arra, hogy az arra érdemes tanulók átkerüljenek a technikumi képzésre. Diákjaink a 10-11. évfolyamon szakképzési munkaszerződéssel gazdálkodó szervezeteknél teljesítik a szakmai gyakorlatot.

A kereskedelmi értékesítő (korábban eladó) szakmára jelentkezők a vállalkozások működtetésének tudnivalóival, gazdasági ismeretekkel, a hatékony szóbeli és digitális kommunikáció formáival kezdik tanulmányaikat, de megtanulják a tízujjas gépírást is.

A szakács szakmára jelentkezők a képzés során elsajátítják az ételek elkészítésének módját.

A cukrász szakmára jelentkezők megismerhetik és már 9. osztályban az iskolai tanműhelyben gyakorolhatják is sütemények elkészítésének alapjait.

A pincér-vendégtéri szakember szakmára jelentkezők tanulnak étel-italismeretet, megismerik a felszolgálás módjait, gazdálkodási ismereteket sajátítanak el.

A tanulók kilencedik osztálytól kezdve havi rendszerességgel ösztöndíjat kapnak.

A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE

A 9. évfolyamra jelentkezőket pontszám szerint sorba rendezzük. A pontszámok megállapításánál figyelembe vesszük a 7. osztályban év végén és a 8. osztályban félévkor kapott osztályzatokat a következő tantárgyakból: irodalom, magyar nyelv, történelem, matematika, idegen nyelv (maximálisan 50 pont). Az így készült rangsor lesz az a felvételi jegyzék, amely alapján kialakul a felvettek végleges névsora. Egyenlő pontszám esetén sorrendben a matematika, idegen nyelv, irodalom, magyar nyelv, történelem tantárgyak jegyei alapján rangsoroljuk a jelentkezőket. Azoknál az SNI-s vagy BTM-s tanulóknál, akik valamelyik tantárgyból az értékelés alól való felmentés miatt nem hoznak érdemjegyet, az értékelt tantárgyak átlagát számítjuk be a hiányzó jegynél. Mind a technikumi, mind a szakképző iskolai képzés esetében foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálaton való megfelelés szükséges. A vendéglátós szakmák esetében pályaalkalmassági (vendéglátó szaktechnikusok, szakács, cukrász, pincér-vendégtéri szakember) követelményeknek való megfelelés is szükséges.

 

 

 

Célkitűzéseink

 

-        A munkaerőpiac igényeihez, korunk változó elvárásaihoz, kihívásaihoz való alkalmazkodással, a versenyképes tudás átadásával művelt, igényes, korszerű és rugalmasan felhasználható szakmai tudással bíró, vállalkozó szellemű szakemberek képzése.

-        Széleskörű, magas szintű általános műveltség megszerzése, amely alapfeltétele a szakmai sikereknek és a felsőfokú intézményekben történő továbbtanulásnak.

-        Az oktatott szakmákhoz elengedhetetlen képességek, készségek fejlesztése.

-        Motiváló tanulási környezet megteremtése, amely jó közérzetet, sokrétű tanórán kívüli program lehetőségét biztosítják a tanulóknak.

-        A nemzetközi kapcsolatok fejlesztésével, a külföldi tapasztalatok szerzésével történő szemléletformálás következtében tanáraink és tanulóink interkulturális kompetenciákkal rendelkeznek.