Az osztályozó vizsga tantárgyankénti követelményei

 

10.V